Logo

Wprowadź imię i/lub nazwisko osoby zmarłej.

Głównym celem wyszukiwarki grobów jest pomoc w ustaleniu lokalizacji grobów osób pochowanych na Cmentarzu Farnym w Grudziądzu.


Niektóre informacje mogą być niekompletne. W przypadku stwierdzenia błędnych bądź brakujących danych prosimy o kontakt e-mail.


Prezentowane w serwisie dane mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


Dane osób zmarłych nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).